Tiszta Energia

Megosztás

2021. július 1-jén lép hatályba a 2021. évi LV. törvény, melynek célja a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdítása. A jogszabály a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére új feladat- és hatásköröket állapít meg.

A július 1-jén hatályba lépő jogszabálymódosításokkal az ún. „Tiszta energia” jogszabály-csomag részeként megjelent, 2018/2001 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelv (RED II) rendelkezései kerülnek átültetésre a hazai jogrendbe.

A törvény által módosításra, illetve kiegészítésre került a megújuló forrásokból származó energiára vonatkozó származási garancia kiállítására és annak nyilvántartására vonatkozó szabályozás. Eszerint a kötelező átvételi jogosultság alá eső villamos energiához kapcsolódó származási garanciákat a MAVIR Zrt. aukción fogja értékesíteni. Az aukció részletszabályainak kidolgozása később várható.

Fontos változás, hogy a megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségét az értékesítő – a RED II-ben meghatározott kivételtől eltekintve – kizárólag származási garanciával igazolhatja a felhasználó részére.

A „Tiszta Energia” csomag átültetéséhez kapcsolódóan a jogszabály már korábban bevezette – többek között – az energiaközösség fogalmát; ezt egészíti ki, bővíti a törvény a RED II alapján a megújulóenergia-közösségekkel. A törvény szerint a megújulóenergia-közösségekre az energiaközösségekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a megújulóenergia-közösség olyan energiaközösség, amely megújuló energiaforrásból termel villamos energiát, illetve ilyen villamos energiát fogyaszt, tárol vagy értékesít.

Új elem, hogy a MEKH-nek 5 évente értékelnie kell a kötelező átvételi rendszerre és a prémium típusú támogatásra vonatkozó szabályozás változásainak a különböző fogyasztói csoportokra és beruházásokra gyakorolt legfontosabb hatásait.

A MEKH új feladata továbbá, hogy figyelemmel kísérje a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kereskedelmére és megosztására irányuló szerződések elterjedését, és kétévente javaslatot tegyen az illetékes miniszter számára azon szabályozási és adminisztratív akadályok felszámolására, amelyek a szerződések létrejöttét indokolatlanul akadályozzák. Az első jelentés elkészítésének határideje 2022. év vége.

Aktuális

5 éves a Pallas Athéné Könyvkiadó

Könyveik a 21. századi tudásbázis építését szolgálják Az ötödik a...

Könyvajánló: Mizsér Attila: A siker tusái

Légy te is életed bajnoka Az öttusa mindenre megtanít –...